Användar erfarenheter Användar erfarenheter Användar erfarenheter Användar erfarenheter Användar erfarenheter Användar erfarenheter

Codea Ab


Codea Ab är ett finländskt företag som är baserat i Borgå. Codea har specialiserat sig på utvecklingen av geografiska informationssystem, som planeras i samarbete med kunderna enligt deras behov.

Codeas huvudprodukter är fältledningsprogrammet Leda Control, 3D-navigerings- och statusprogrammet Leda Nasta samt serverprogrammet Leda Server.

 

Vi medverkar i genomförandet av gemensamma fältledningssystem för säkerhetsmyndigheter. Se mer information här.